Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Cluj

Servicii de tratament comun. C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. site oficial - Powered by thecage.ro

Conținutul

  In conditiile in care sunteti asigurat conform Legii nr. Copii in varsta de servicii de tratament comun la 18 ani beneficiaza de serviciile medicale incluse in pachetul de baza; Persoanele neasigurate beneficiaza de servicii medicale de specialitate in ambulatoriu pentru constatarea situatiei de urgenta si pentru depistarea de boli cu potential endemo-epidemic.

  unguente pentru articulații după o fractură articulațiile degetelor mari doare

  Internarea in spital se face pe baza biletului de internare solicitat de catre furnizorul de servicii medicale si a documentului care dovedeste calitatea de asigurat a persoanei; De asemenea, se deconteaza serviciile medicale acordate in cadrul unitatilor medico-sociale; Pentru urgente medico-chirurgicale, spitalul acordă serviciile medicale având obligaţia să evalueze situaţia medicală a pacientului şi să îl externeze dacă serviciile medicale de urgenţă nu se mai justifică.

  Pentru spitalizarea continuă, la solicitarea pacientului se poate continua internarea în regim de spitalizare continuă cu suportarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale spitaliceşti de către pacient pentru perioada în care serviciile acordate nu mai reprezintă urgenţă. Se suporta medicamentele fara contributie personala, conform prevederilor legale in vigoare, pentru copii cu varste cuprinse intre 0 - 18 ani; tineri intre 18 - 26 ani daca sunt elevi, studenti sau ucenici; gravide si lauze; persoane prevazute in legi speciale; persoane diagnosticate cu boli care beneficiaza de gratuitate; pacienţi incluşi în programele naţionale de sănătate.

  mers unguent pentru articulații umflarea picioarelor sub articulație

  Dispozitive pentru protezare stomii; Proteze pentru membrul inferior si membrul superior; Orteze pentru coloana vertebrală, pentru membrul superior si pentru membrul inferior; Încălţăminte ortopedică; Echipamente pentru oxigenoterapie şi ventilaţie noninvazivă; Dispozitive pentru terapia cu aerosoli; Dispozitive de mers; Proteză externă de sân.

  Copiile se vizează de casa de asigurări de sănătate pe baza originalelor.

  dureri de osteochondroză cervicală în articulația umărului tratament pentru artroza articulațiilor mici

  Casele de asigurări de sănătate decontează integral preţul de vânzare cu amănuntul al dispozitivului medical, dacă acesta este mai mic decât preţul de referinţă. Dacă preţul de vânzare cu amănuntul al dispozitivului medical este mai mare decât preţul de referinţă, diferenţa se suportă de asigurat prin contribuţie personală şi se achită direct furnizorului, care eliberează chitanţă sau bon fiscal sau, la cererea asiguratului, şi factură.

  durere articulară meridională doare și coace articulația cotului

  Rambursarea cheltuielilor ocazionate de acordarea serviciilor medicale în baza documentelor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii la care România este parte, este efectuată de casele de asigurări de sănătate prin intermediul CNAS.